หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 45 - 47

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 45 - 47

  11 มี.ค. 2564, 16:26

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 45 - 47

ปีงบประมาณ 2564 (รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning))

 

รายละเอียด