หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 43-44

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 43-44

  29 ม.ค. 2564, 13:05

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น
ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 43 -  44

(รูปแบบการเรียนรู้ระบบออนไลน์ (Online Learning)

รายละเอียด