หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 39 - 42

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 39 - 42

  25 พ.ค. 2563, 16:03

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 39 - 42

(นบต. รุ่นที่  39 - 42)

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 ดังนี้

รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563

รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 6 -17 กรกฎาคม 2563

รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 2 - 14 กันยายน 2563

 

รายละเอียด