หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 38

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 38

  29 พ.ย. 2562, 11:14

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 38

ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2563

รายละเอียด