หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 37

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 37

  29 พ.ย. 2562, 11:11

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 37 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

      ระหว่างวันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียด