หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 36

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 36

  18 ต.ค. 2562, 15:55

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 36

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด