หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 34 และ รุ่นที่ 35

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 34 และ รุ่นที่ 35

  6 ส.ค. 2562, 10:11

 

ครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35

ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ   นบต. รุ่นที่ 34 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2562

    นบต. รุ่นที่ 35 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 2 - 16 กันยายน 2562

รายละเอียด