หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 31

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 31

  29 เม.ย. 2562, 15:51

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 31 (นบต. รุ่นที่ 31)

ระหว่างวันที่ 25  มีนาคม  - 5 เมษายน 2562

 

รายละเอียด