หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 30

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 30

  13 พ.ย. 2561, 14:47

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 30

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด