หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 29

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 29

  5 ต.ค. 2561, 13:00

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 29

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด