หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 23

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 23

  13 ก.ค. 2560, 16:01

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 23

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560

รายละเอียด