หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 21-22

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 21-22

  21 มิ.ย. 2560, 11:33

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น รุ่นที่ 21-22

ประจำปีงบประมาณ 2560

รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
และห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ
 
รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
ณ สวนนงนุช จ. ชลบุรี
และ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเข

รายละเอียด