หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 95 -96

หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 95 -96

  17 มี.ค. 2564, 10:11

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่น 95
 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่น 96
รุ่น 96 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2564

รายละเอียด