หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 91 -92

หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 91 -92

  11 ก.พ. 2563, 16:08

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 91 - 92

(นบก. รุ่นที่ 91 -92)

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด