หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 90

หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 90

  1 พ.ย. 2562, 14:20

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง" รุ่นที่ 90

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562

รายละเอียด