หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 27 - 28

หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 27 - 28

  2 พ.ค. 2560, 15:52

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าหที่ราชการ

รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2560

รายละเอียด