หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 46

หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 46

  6 ก.ค. 2566, 10:19

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 46 ในรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่