หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 44-45

หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 44-45

  6 ก.ค. 2566, 10:19

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 44 และรุ่นที่ 45 ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่