หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 43

หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 43

  26 ก.ค. 2565, 12:47

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 42 ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning)
                      แบบถ่ายทอดสด 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่