หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 42

หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 42

  5 ม.ค. 2565, 12:26

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 42
ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่