หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23-24

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23-24

  20 เม.ย. 2559, 13:05

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2559

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่