หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่ 19

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่ 19

  12 มิ.ย. 2558, 14:38

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่