หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 41

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 41

  31 พ.ค. 2564, 14:23

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้ำาราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 41

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 (ในรูปแบบ Online : ถ่ายทอดสด)

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่