หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 40

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 40

  8 ม.ค. 2564, 16:26

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 40

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในรูปแบบ Online:ถ่ายทอดสด)

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่