หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล(Microsoft Office Advanced : Word,Excel,PowerPoint)

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล(Microsoft Office Advanced : Word,Excel,PowerPoint)

  30 ต.ค. 2562, 14:06

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล

(Microsoft Office Advanced : Word, Excel, PowerPoint)

ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด