หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

  10 ก.ย. 2562, 11:52

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

(Microsoft Office Advanced : Word, Excel, PowerPoint)

ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ เกษ๖รกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด