หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 65 - 66

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 65 - 66

  26 เม.ย. 2566, 11:13

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น รุ่นที่ 65 -66 
ปีงบประมาณ 2566

(รูปแบบการเรียนรู้บนระบบ Online Learning)

ลิงก์สมัครสมาชิกและเข้าระบบลงทะเบียนหลักสูตร https://kst-register.moac.go.th/

รายละเอียด