หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 60

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 60

  8 ก.ย. 2565, 12:21

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
                                        ระดับต้น รุ่นที่ 60 ประจำปีงบประมาณ 2560
                                                ระหว่างวันที่ 2 - 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียด