หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)รุ่นที่ 108

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)รุ่นที่ 108

  21 มี.ค. 2567, 11:40

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 108

ระหว่างวันที่ 4 - 14 มีนาคม 2567 ในรูปแบบการฝึกปฎิบัติร่วมกัน

รายละเอียด