หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 33 และ รุ่นที่ 34

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 33 และ รุ่นที่ 34

  24 ต.ค. 2561, 15:44

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561

และ รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด