หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32

  22 พ.ค. 2561, 15:56

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2561

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  ***หมายเหตุ  รุ่นที่ 32 เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม 
​ในกิจกรรมที่ 1 จากเดิม โรงแรมระยองชาเล่ต์ รีสอร์ท อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 
เป็น  โรงแรมเดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง***

รายละเอียด