หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 และรุ่นที่ 30

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 และรุ่นที่ 30

  10 ต.ค. 2560, 17:47

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2560

รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2561

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่