หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรการสอนงาน เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Coaching for Future Skills Development) รุ่นที่1-2

หลักสูตรการสอนงาน เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Coaching for Future Skills Development) รุ่นที่1-2

  4 ธ.ค. 2563, 15:48

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การสอนงาน เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
(Coaching for Future Skills Development)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด