หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรการบริหารจัดการภาคการเกษตร

หลักสูตรการบริหารจัดการภาคการเกษตร

  11 ก.ย. 2562, 14:49

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการภาคเกษตร

ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2562

ณ โรงแรมและสถานที่ดูงานในเขตจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี

รายละเอียด