หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรการจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล

หลักสูตรการจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล

  14 ส.ค. 2562, 14:44

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล

(Microsoft Office Advanced: Word, Excel, PowerPoint)

ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด