หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสุตร นบก. รุ่นที่ 89

หลักสุตร นบก. รุ่นที่ 89

  4 มิ.ย. 2562, 14:53

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 89

ปีงบประมาณ 2562

มีกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังอีเมล์ w_thongthip@yahoo.com ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
หรือทางโทรสารหมายเลข 02 579 1355
 
โดยจะประชาสัมพันธ์กำหนดการแบบละเอียดให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียด