หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสุตรการจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

หลักสุตรการจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

  2 ก.ย. 2562, 14:09

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

(Microsoft Office Advanced : Word, Excel, PowerPoint)

ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด