หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (นบส.กษ.1)

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (นบส.กษ.1)

  16 ต.ค. 2563, 16:37

 

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (นบส.กษ.1

รายละเอียด