หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
นบก. รุ่นที่ 83-84

นบก. รุ่นที่ 83-84

  9 ม.ค. 2561, 15:27

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 27 วัน)

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 84

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 มิถุนายน 2561 (จำนวน 27 วัน)

รายละเอียด