นบก. รุ่นที่ 81

  12 เม.ย. 2560, 15:26

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 81

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

รายละเอียด