หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20 - 22

การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20 - 22

  29 ธ.ค. 2558, 14:12

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มกราคม 2559

หมายเหตุ :สามารถโหลดดูรายชื่อ รุ่นที่ 20 ,21,22และหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

ได้ที่ : หัวข้อคลังความรู้...ดาวน์โหลดเอกสาร ...รายชื่อ+หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายแบบฟอร์ม

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่