หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
2,634 7 ส.ค. 2557, 14:23
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางรุ่นที่ 66

นายวิมล จันทรโรทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 66  ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ...

1,857 7 ส.ค. 2557, 13:49
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่    (ด้านการวางแผน) รุ่นที่ 7 ระหว่...

1,530 24 ก.ค. 2557, 11:33
การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 6(ด้านการวางแผน) ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎ...

1,545 18 ก.ค. 2557, 09:59
การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (ด้านการวางแผน) ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557 โรงแร...

1,976 16 ก.ค. 2557, 15:09
ศึกษาดูงานต่างประเทศณ กรุงปักกิ่ง นบส.62

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนสิน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 ก...