หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
1,046 27 มิ.ย. 2557, 14:11
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 4

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ KU HOME 

2,075 23 มิ.ย. 2557, 13:59
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท (สำเร็จการศึกษา)

สถาบันเกษตราธิการ ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ราย ที่สำเร็จการศึกษาจาก สถา...

2,092 9 มิ.ย. 2557, 13:35
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่1

โครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 1(ภาคเหนือ) วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย สถาบันเกษต...

11,265 13 ก.พ. 2557, 15:02
พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านหลักสูตร นบส.และนบก.ประจำปี 2556

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์และเกษตราภิบาล แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร...