หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
2,224 5 ก.ย. 2559, 15:48
นบต.รุ่นที่ 18

นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ...

1,063 1 ก.ย. 2559, 16:59
ปฐมนิเทศ นบต.18

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ...

1,290 23 ส.ค. 2559, 11:54
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 (นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเผยแพร่)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 (นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเผยแพร่) ระหว่างวันที่ 23- 25 สิงหาคม 255...

1,301 2 มิ.ย. 2559, 16:28
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่รุ่นที่ 23

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่รุ่นที่ 23  ณ บรุคไซค์วัลเล่ย์ บ้านสตรอเบอรี่ทาวน์  จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

1,291 2 มิ.ย. 2559, 15:45
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.๗๖

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่...