หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
1,065 8 พ.ค. 2561, 17:23
พิธํีเปิด นบต 26

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 26 และบรรยายพิเศษ โดยมีนาย.คำนึง...

914 4 พ.ค. 2561, 13:48
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26

การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษ...

928 3 พ.ค. 2561, 11:32
ปฐมนิเทศ นบก.84

กิจกรรมการปฐมนิเทศ นบก.84  

970 3 พ.ค. 2561, 11:11
พิธีเปิดการฝึกอบรม นบก.84

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่...

845 20 มี.ค. 2561, 13:45
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 25

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561