หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
53 31 พ.ค. 2567, 15:03
ผอ.สกธ. มอบรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม ผลงาน Business Model Canvas

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มอบรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม ผ...

46 31 พ.ค. 2567, 15:02
การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ ของ นบส. รุ่นที่ 86

การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "แผนผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ" ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการ...

45 31 พ.ค. 2567, 15:00
ปกษ. ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการนำเสนอผลงานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการนำเสนอผลงานสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและแผนผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออ...

48 29 พ.ค. 2567, 15:58
ผอ.สกธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 7

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่...

59 28 พ.ค. 2567, 15:11
รป.นวนิตย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมภาษาจีน

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอ...