หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
95 14 ก.พ. 2566, 12:24
พิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 62

วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงกา...

100 7 ก.พ. 2566, 16:44
พิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 45

วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กา...

149 2 ก.พ. 2566, 14:26
นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในงานวั...

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.35 น. นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม...

194 2 ก.พ. 2566, 10:25
นายนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันส...

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.15 น. นายนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ร...

156 24 ม.ค. 2566, 17:01
พิธีเปิด หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 44

วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม...