หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
101 16 ม.ค. 2567, 14:19
ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 47

วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ...

98 1 ธ.ค. 2566, 09:36
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการส...

102 30 พ.ย. 2566, 15:10
หลักสูตร การสรุปประเด็นและการนำเสนอวาระในที่ประชุม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต...

445 17 พ.ย. 2566, 15:31
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษาทุนฝึกอบรมของข้าราชการ กษ. ของสถาบันเกษตราธิการ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษาทุนฝึกอบรมของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตราธิการครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจร...

176 17 พ.ย. 2566, 14:35
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันเกษตราธิการ ร่วมงาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...