หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
60 28 มี.ค. 2566, 13:11
ติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาและติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและส...

61 23 มี.ค. 2566, 13:02
พิธีเปิด นบก.104

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการ...

74 20 มี.ค. 2566, 11:49
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกา...

75 16 มี.ค. 2566, 14:53
"หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ."

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา "หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ." ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพ...

50 27 ก.พ. 2566, 09:42
ทำบุญสถาบันเกษตราธิการ

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการ ร่ว...