หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
558 18 มิ.ย. 2561, 17:21
ข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31

ข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รุ่นที่ 31

377 22 พ.ค. 2561, 10:15
KM 2018

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Acade...

815 8 พ.ค. 2561, 17:23
พิธํีเปิด นบต 26

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 26 และบรรยายพิเศษ โดยมีนาย.คำนึง...

684 4 พ.ค. 2561, 13:48
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26

การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษ...

748 3 พ.ค. 2561, 11:32
ปฐมนิเทศ นบก.84

กิจกรรมการปฐมนิเทศ นบก.84