หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
171 12 เม.ย. 2566, 13:52
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน Social Lab (SL นบส.83)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และเก็บข้อ...

165 31 มี.ค. 2566, 11:30
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก.

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประ...

150 28 มี.ค. 2566, 13:11
ติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาและติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและส...

132 23 มี.ค. 2566, 13:02
พิธีเปิด นบก.104

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการ...

150 20 มี.ค. 2566, 11:49
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกา...