หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
75 28 มิ.ย. 2566, 14:33
พิธีปิดการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ 85

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 85 ปัจฉิมนิเทศ (กล่าวปิ...

54 28 มิ.ย. 2566, 13:56
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.107

สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดพิธีปิดการฝึกอบรม (Onlin...

119 8 พ.ค. 2566, 15:25
พิธีเปิดการฝึกอบรม (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6 Civil Service Executive Development Programme Ministry of ...

212 19 เม.ย. 2566, 16:15
พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตราธิการร่วมกันจัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการสถาบันเกาตราธิการ นางสาวชนชนก จันทร์เพ็...

150 19 เม.ย. 2566, 09:09
พิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ใน...