หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
34 8 พ.ค. 2566, 15:25
พิธีเปิดการฝึกอบรม (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6 Civil Service Executive Development Programme Ministry of ...

83 19 เม.ย. 2566, 16:15
พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตราธิการร่วมกันจัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการสถาบันเกาตราธิการ นางสาวชนชนก จันทร์เพ็...

43 19 เม.ย. 2566, 09:09
พิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ใน...

62 12 เม.ย. 2566, 13:52
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน Social Lab (SL นบส.83)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และเก็บข้อ...

55 31 มี.ค. 2566, 11:30
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก.

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประ...