หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
12 23 ก.ค. 2567, 13:42
ผอ.สกธ. เปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 88New

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสู...

17 18 ก.ค. 2567, 09:30
รองปลัดฯ นวนิตย์ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.กษ. รุ่นที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการNew

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 โ...

27 16 ก.ค. 2567, 20:12
รองปลัดฯ นวนิตย์ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 87 และเยี่ยมชมบูธการนำเสนอผลงานNew

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบร...

48 4 ก.ค. 2567, 20:03
รองปลัดฯ นวนิตย์ ร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบส.กษ. รุ่นที่ 7 ณ จ.พะเยา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทร...

55 27 มิ.ย. 2567, 12:44
ผอ.สกธ. นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเ...