หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
176 29 พ.ย. 2561, 15:45
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 และให้เกียร...

134 7 พ.ย. 2561, 14:46
การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ

หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตร...

156 7 พ.ย. 2561, 14:39
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29 ( 22ต.ค - 2 พ.ย. 2561) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

298 1 ก.ค. 2561, 14:17
สัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ.

1.ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และช่วงบ่าย ศึกษาดูงานและรับฟ...

506 1 ก.ค. 2561, 14:06
นบส. ระดับสูง รุ่นที่ 70

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70 โด...