หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
58 24 เม.ย. 2562, 16:43
โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ได้จัดให้มี โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ Dia...

470 29 พ.ย. 2561, 15:45
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 และให้เกียร...

299 7 พ.ย. 2561, 14:46
การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ

หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตร...

341 7 พ.ย. 2561, 14:39
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29 ( 22ต.ค - 2 พ.ย. 2561) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

468 1 ก.ค. 2561, 14:17
สัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ.

1.ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และช่วงบ่าย ศึกษาดูงานและรับฟ...