หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
2 25 เม.ย. 2567, 15:19
ผอ.สกธ. ร่วมศึกษาดูงาน กับ นบส. 86 ณ ลุงหนู ป้ารัตน์ ฟาร์มปลากัดNew

กิจกรรมสรุปผลการศึกษาและฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน ของผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระ...

5 24 เม.ย. 2567, 19:16
ผอ.สกธ. ร่วมร่วมกิจกรรมสรุปผลการศึกษาและฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาดูงานNew

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยสถาบันเกษตราธิการ ร่วมกิจกรรมสรุปผลการศึกษาและฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน ของผู้เข้าอบรมโครงการฝ...

17 22 เม.ย. 2567, 14:24
ผอ.สกธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม นบส. รุ่นที่ 86New

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยสถาบันเกษตราธิการ กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระด...

28 22 เม.ย. 2567, 13:40
รองปลัดฯ นวนิตย์ เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86New

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระด...

136 11 เม.ย. 2567, 15:31
สถาบันเกษตราธิการ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์New

วันที่ 11 เมษายน 2567 สถาบันเกษตราธิการจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ (นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส...