หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
300 18 เม.ย. 2567, 10:51
สถิติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566New

สถิติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามเอกสารรายละเอียด)

5,732 19 เม.ย. 2567, 13:46
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109New

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 ณ ศู...

3,605 19 เม.ย. 2567, 13:50
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86-87New

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 – 87 ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 86 ระหว่างวันท...

2,248 11 เม.ย. 2567, 15:53
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 69New

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่ง...

3,355 9 เม.ย. 2567, 10:04
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กษ. (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7