หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
364 12 ธ.ค. 2561, 11:23
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันเกษตราธิการ  โรงแรมไอยราแกรนด์ อำเภอบางละมุง แ...

462 7 ธ.ค. 2561, 11:29
หลักสูตร Coaching and Mentoring

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ หลักสูตร Coaching and Mentoring ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถ...

628 16 พ.ย. 2561, 14:51
รายชื่อหลักสูตร English for Office Workers

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 (14 วันทำ...

2,932 15 พ.ย. 2561, 15:57
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 30

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561