หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
3,086 7 มี.ค. 2562, 11:33
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 31

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 31 (นบต. รุ่นที่ 31) ระหว่างวันที่ 25  มีนาคม  - 5 เมษายน 2562  

1,528 13 พ.ย. 2561, 14:32
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562  

259 10 ต.ค. 2561, 13:30
การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. พ.ศ.2560-2564

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท...

257 25 ก.ย. 2561, 14:21
การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกษ. พ.ศ.2560-2564

การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งนี้ : สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตรง E-LINK ...