หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
39 24 ก.ค. 2567, 15:38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม IDPNew

แบบฟอร์ม IDP https://www.kst.go.th/uploads/document/6aEZQ1721810061.pdf  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและการวางแผนพัฒนารายบ...

448 24 ก.ค. 2567, 12:20
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 72New

รายชื่อและรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2567 ณ...

270 19 ก.ค. 2567, 14:11
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาบ2567New

ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำ...

2,452 28 มิ.ย. 2567, 21:25
หลักสูตรนักบริหารฯ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 111-112

รายชื่อและรายละเอียดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 111-112 

2,173 2 ก.ค. 2567, 15:24
หลักสูตร นักบริหารฯ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 88

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 88 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ...