หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
63 19 ต.ค. 2561, 12:11
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นบส. กษ. รุ่นที่ 1 นบส. รุ่นที่ 70-71 และนบก. รุ่นที่ 82-85New

สถาบันเกษตราธิการ ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร   เข็มวิทยฐานะ ฯ สำหรับผู้ผ่าน  หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสู...

38 17 ต.ค. 2561, 14:11
ประกาศราคากลาง จ้างเหมา 11 ตำแหน่งNew

ประกาศราคากลาง จ้างเหมา 11 ตำแหน่ง  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันเกษตราธิการ

127 17 ต.ค. 2561, 12:15
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Office WorkersNew

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562 (14 วันทำ...

20 17 ต.ค. 2561, 12:20
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ ปี 2562New

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ ปี 2562 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้าง

402 16 ต.ค. 2561, 13:43
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2New

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562