หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
404 22 ส.ค. 2566, 15:47
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 6 หลักสูตร นักบริหารกำรพัฒ...

144 22 ส.ค. 2566, 15:39
เล่มแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Future Skills)เพื่อการพัฒนา Smart Officer พ.ศ.2566-70 ของ สป.กษ.

เล่มแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Future Skills) เพื่อการพัฒนา Smart Officer พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

74 22 ส.ค. 2566, 14:16
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.กษ.ปี 66

                                        ประกาศส...

675 18 ส.ค. 2566, 10:46
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2566  (จำนวน 9 วันทำการ) ณ ส่วนราชการใน...

339 12 ก.ค. 2566, 09:10
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ว...