หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
72 1 มิ.ย. 2566, 14:15
ประกาศผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพNew

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ     ระหว่างวันที่ 8 –...

113 1 มิ.ย. 2566, 14:21
เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4New

 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง อันดับ 1 ของเมืองไทย จุดเปลี่ยน ครั้งใหญ่ ของวงการเกษตร ที่เป็นการรวมตัวผู้บริหารระดับสูง ด้านการเกษตร ร่วมสร้า...

165 19 พ.ค. 2566, 14:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน

199 9 พ.ค. 2566, 16:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการศึกษาต่อในประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาโท ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ระยะที่ 5 (ปีง...

279 27 เม.ย. 2566, 11:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หลักสูตร นบส.กษ.รุ่นที่ 6

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรยายวิชาการและการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระด...