หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
35 23 พ.ค. 2562, 15:35
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Placement test ภายใต้หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ....New

รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement test ภายใต้หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

1,509 22 พ.ค. 2562, 13:43
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 32-33New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 32 และรุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ  2562

269 10 พ.ค. 2562, 11:42
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อNew

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” ระหว่างวันที่...

298 22 พ.ค. 2562, 12:20
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม ...

265 30 เม.ย. 2562, 11:49
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที...