หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

  19 มี.ค. 2567, 09:51  760

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

: การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationships & Trust)

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

รายละเอียด