หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

  16 เม.ย. 2563, 16:28  1,565

สถาบันเกษตราธิการ ขอประชาสัมพันธ์

การสมัครรับทุน โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 

ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ทั้งนี้ สถาบันฯ กำหนดส่งรายชื่อและใบสมัคร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวศรัญญา เขียวคำปวง โทร. 02 940 5593 ต่อ 142
หรือศึกษาโครงการขอรับทุนการศึกษาฯ ตรงรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด