หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เล่มแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Future Skills)เพื่อการพัฒนา Smart Officer พ.ศ.2566-70 ของ สป.กษ.

เล่มแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Future Skills)เพื่อการพัฒนา Smart Officer พ.ศ.2566-70 ของ สป.กษ.

  22 ส.ค. 2566, 15:39  580

เล่มแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็น (Future Skills)
เพื่อการพัฒนา Smart Officer พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียด